BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

מדובר במאגר מידע, העשוי להכיל נתונים אודות כל חוב או הגבלה שהייתה לך בעבר בהתאם לחוק שירות נתוני אשראי, תשס"ב-2002.

הנתונים המופיעים בדוח מגיעים לגופים כמו בנקים, חברות אשראי, חברות מימון ועוד והם יכולים להשפיע על קבלת משכנתא, הלוואה, כרטיס אשראי ואפילו פתיחת חשבון בנק.

האם קיימת אפשרות למחיקת BDI?

בדיקות רקע ומהימנות -

התהליך הינו בעת קליטת מועמד חדש. המעסיק מעוניין לערוך בדיקת רקע ומהימנות על המועמד - בדיקה הכוללת את עבר המועמד, עבר תעסוקתי, בדיקת אשראי, בדיקות מול מוסדות מדיניים וכו'. וכן ראיון פרונטלי עם המועמד, אשר מתבצע באופן אישי ע"י נציג החברה. בתום התהליך ישנה אסמכתא סופית, שהינה שקלול של ראיון פרונטלי וכן כלל הבדיקות אשר נעשו במהלך התהליך. בתום בדיקת המהימנות יהיה ניתן לקבוע אם קיים סיכוי לעבריינות תעסוקתית.

 

 

בדיקת מהימנות עובדים - מה הכוונה?

צריך להבחין בין 2 סוגי בדיקות:

1) בדיקת מועמדים לעבודה-לפני שמתחילים לעבוד

בסוג זה של בדיקות יש לשים יותר דגש על עברו של המועמד: התעסוקתי, האישי, הכלכלי והמשפטי.

חובת ההוכחה על עברו הנקי נמצאת אצל המועמד ולא אצל החברה שבה הוא מתמיין לעבודה.

 

2) בדיקת מהימנות לעובדים קיימים:

 

העולם משתנה, המשרות האיכותיות בשוק העבודה מצטמצטמות מיום ליום.

מועמדים לעבודה מנסים לעשות כל דבר על מנת להגיע למשרת חלומותיהם והם יעשו הכול בשביל להגיע למטרה שאותה הציבו לעצמם.

הם ישקרו, יסלפו ויוסיפו תארים שלא עשו ומקומות עבודה שלא עבדו בהם וכל זאת על מנת להיות שונים ומיוחדים ביחס למועמדים הנוספים שמתמודדים לאותה משרה.

תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת BackGround ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים נוספים הדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטטוס של העובד או במצבו המשפחתי, כלכלי והנפשי.

 

פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת BackGround צריכים לבצע בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך ארגוני בקבלת מועמד לעבודה.