BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

בדיקות רקע ומהימנות-

התהליך הינו בעת קליטת מועמד חדש המעסיק מעוניין לערוך בדיקת רקע ומהיימנות על מועמד,  בדיקה זו כוללת את עבר המועמד, מקומות עבודה קודמים, בדיקות אשראי, בדיקות מול מוסדות מדיניים וכו'. וכן ראיון פרונטלי עם המועמד, אשר מתבצע באופן אישי ע"י נציג החברה. בתום התהליך ישנה אסמכתא הסופית , הינה שקלול של ראיון פרונטלי וכןל כלל הבדיקות אשר נעשו במהלך התהליך, בתום בדיקת המהימנות יהיה ניתן לקבוע אם קיים סיכוי סביר לעבריינות תעסוקתית.

בדיקת מהימנות עובדים מה הכוונה?

צריך להבחין בין 2 סוגי בדיקות:

1)בדיקת מועמדים לעבודה-לפני שמתחילים לעבוד

בסוג זה של בדיקות יש לשים יותר דגש על עברו של המועמד,התעסוקתי האישי הכלכלי והמשפטי

חובת ההוכחה על עברו הנקי נמצאת אצל המועמד ולא אצל החברה שבה הוא מתמיין לעבודה.

 

2)בדיקת מהימנות לעובדים קיימים:

 

העולם משתנה, המשרות האיכותיות בשוק העבודה מצטמצטמות מיום ליום.

מועמדים לעבודה מנסים לעשות כל דבר על מנת להגיע למשרת חלומותיהם והם יעשו הכול בשביל להגיע למטרה שאותה הציבו לעצמם.

הם ישקרו יסלפו יוסיפו תארים שלא עשו ומקומות עבודה שלא עבדו בהם כל זאת על מנת להיות שונים ומיוחדים ביחס למועמדים הנוספים שמתמודדים לאותה משרה

תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה  היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת background ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים הוספים שדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטוס של העובד או במצבו המשפחתי,כלכלי,נפשי.

 

פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת background צריכים לעשות בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך אורגני בקבלת מועמד לעבודה.