תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה  היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת background ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים הוספים שדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטוס של העובד או במצבו המשפחתי,כלכלי,נפשי.

הבדיקה התקופתית היא קצרה יותר אך לא פחות מקיפה היא כוללת בדיקת רקע מקיפה חדשה.

וכמו כן בדיקות אינטרנטיות ושיחות עם מנהלים ממקום העבודה.