פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת background צריכים לעשות בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך אורגני בקבלת מועמד לעבודה.

הפוליגרף לא קביל בבית משפט כגורם החלטה בודד והוא רק כלי שתומך בקבלת ההחלטה של השופט או בארה''ב של חבר המושבעים.

בדיקת רקע מקיפה לפני קביעת אמינותו של אדם היא חושבה מאוד.

הבדיקה מתבצעת במספר שלבים בשיתוף פעולה מלא עם המועמד.