תהליך הבדיקה כולל מספר שלבים.

כולם בתיאום מלא עם החברה המזמינה.

בדיקת הרקע תכלול :

 

פרטים אישיים,כתובת (היסטוריית כתובות), תיקי בימ"ש (תובע-נתבע) , תיקי הוצל"פ , קשר לחברות , תיקים פליליים (בבימ"ש) , בדיקת עיסוקים קודמים (ע"פ קורות חיים וכלי עבודה נוספים). כמו כן הבדיקה כוללת יצירת קשר עם המעסיקים הכוללות חוות דעת מלאה על העובד.

זמן ביצוע החקירה עד 7 ימי עסקים

הבדיקה יסודית מאוד וכוללת בדיקה מעמיקה של המועמד.

 

:לגבי שיתוף בהליך הבדיקה 

במידע ותבקשו להיות שותפים תוך כדי התהליך זה יהיה מומלץ ועדיף מבחינתנו ואף יכול למנוע חיובים נוספים.

במידה וישנה בעיה אתם מיודעים על כך בסוף הבדיקה לאחר השגת כלל הממצאים.

 

בדיקת הרישום הפלילי

לפי חוק המרשם הפלילי,פרטי הרישום הפלילי של אדם הם חסויים. בתדפיס רישום פלילי יכול לעיין רק האדם ששמו רשום במרשם ומלבדו רק גורמים ספורים ומוגדרים. יתר על כן, סעיף 22 לחוק המרשם הפלילי קבע כי "מי שהשיג או דרש מן המרשם, במישרין או בעקיפין, מידע שאינו זכאי לקבלו, דינו – מאסר שנה".

לbackground יש  דרכים אחרות להוציא מידע לגבי אי רישום פלילי בדרכים חוקיות כמובן.