הצלחות החברה במניעת עבריינות תעסוקתית

לאחרונה התגלה סיפור הזיוף והמרמה של ויל רוט.
חברתנו נשכרה ע''י חברה שבדקה את אמינותו ועברו ואנו המלצנו להם על אי התקשרות עמו
background מנעה בכך הפסד כלכלי רב לחברה

פנו אלינו!
חייג עכשיו!