בדיקת
אמינות
רישום פלילי
מהימנות

בדיקות מהימנות תקופתיות – פעולה חיונית לשמירה על תקינות הארגון

היבט חשוב מאד ואף קריטי בתחום מהימנות עובדים הוא עריכת בדיקות מהימנות תקופתיות בארגון. מדובר בשירות נוסף שמספקת חברת BackGround.
מדוע מדובר בהיבט חיוני?
מכיוון שמחזור חייו של עובד בארגון באופן טבעי מושפע משינויים שחלים אצלו כבן אדם. דוגמת שינויים ב: סטטוס משפחתי, מצב כלכלי, מצב בריאותי, חברה שסובבת את העובד, אירועים בעלי היבט משפטי/חוקי/פלילי ועוד...
בדיקת מהימנות תקופתית – שמומלצת לביצוע אחת לשנתיים – יכולה לאתר

שינויים חיוביים או שליליים במצבו האישי, הכלכלי, המשפטי, הבריאותי והחברתי של העובד. שינויים שיש בהם כדי להשפיע על מידת מחוייבותו של העובד לארגון, על איכות עבודתו, איתור נטייה לעבריינות תעסוקתית ועל הלך רוח ככלל.
חשוב לומר כמובן שגם היעדר ממצאים בבדיקה תקופתית, הינם אמירה חשובה. שכן משמעותה היא שהעובד הינו מהימן ואמין וללא שינויים במצבו האישי מרגע ההיכרות עמו.

פנו אלינו!
חייג עכשיו!