התאמה לעבודה
But a thorough background check
גיוס עובדים

בדיקות רקע למועמדים לעבודה ועובדים קיימים

ארגונים גדולים כמו: בנקים, גופי אשראי וחברות ממשלתיות נוהגים מזה שנים לבצע בדיקות רקע למועמדים טרם קבלתם לעבודה על מנת לקבוע האם ניבט סיכון כלשהו מקבלתם לתפקיד או המשרה המוצעת.

כך, בשנים באחרונות בשל עליית המודעות להכרחיותן של בדיקות הרקע לעובדים עלה הביקוש לכך אף במגזר החברות הפרטיות שהחלו להבין את חשיבותן ותרומתן הרבה הן מבחינת שמירה על סודיות המידע הקיים בארגון והן מבחינת נזקים כלכליים שהעסקה של עובד לא מתאים עלולה לגרום.
בדיקות הרקע יכולות להיות דיסקרטיות, מבלי שהעובד הפוטנציאלי ידע על כך או יהיה מעורב בהן, או לחלופין- בדיקות גלויות שהעובד מודע להן ונעשות בשיתוף פעולה מלא עמו.
בבדיקות הרקע הסמויות נבחנים מקומות העבודה הקודמים של העובד והסיבות לעזיבתם, תיקים משפטיים ו/או פליליים, קשר לחברות מתחרות וכל מידע נוסף אשר עלול להשפיע על תפקודו במקום העבודה.

בין השירותים שחברת BackGround מציעה נמנית גם בדיקת רקע גלויה המתבצעת בין היתר עבור מועמדים לעבודה. בבדיקת הרקע הגלויה, בדומה לסמויה- נבחן כל עברו התעסוקתי של המועמד, תפקודו במקום העבודה וסיבת עזיבתו. בדיקת הרקע הגלויה בשונה מזו הסמויה ניתן לאמת באמצעות שיתוף הפעולה והרצון החופשי של המועמד את מקומות העבודה עליהם הצהיר בקו"ח ולזהות אי תאימות או מקומות עבודה קודמים אותם החליט להסתיר. באמצעות תהליך זה, מתבצע תשאול פרונטלי או ראיון טלפוני עם המועמד אשר לעיתים בשל הסתרת מידע שלא רצה המועמד שיתגלה, יוביל לכך שבאופן פתאומי ירצה לוותר על תהליך המיון ויסרב לשתף פעולה או לחלופין- אכן המועמד ישתף פעולה בהליך, אך באמצעותו יתגלה מידע שבחר להסתיר מהמעסיק ו/או המראיין ואף מידע על אישיות ממנה ניבט סיכון בטחוני. בנוסף, חשוב לציין כי במהלך תהליך שכזה מתבצעות כמובן גם בדיקות רקע מקיפות אודות המועמד העלולות להציף עבר משפטי בעייתי ואף פלילי וכן מידע עליו לא הצהיר המועמד. דרך שיחה או ראיון עם המועמד עצמו, ניתן לעמת אותו עם המידע שנמצא ולברר עמו את הסיבה בגללה בחר להסתיר אותו. במרבית המקרים בדיקה מהסוג הזה תוביל לפסילה מידית של מועמד לא מתאים.
לאור האמור לעיל ניתן להסיק כי באמצעות בדיקת רקע גלויה אודות המועמד ניתן למצוא מידע מקיף הרבה יותר, שכן באמצעות שיתוף פעולה על ידו נועל לעמת אותו עם מידע אשר עלה בבדיקות שפעמים רבות יוביל לפסילתו מהתפקיד המוצע, או לחלופין- ויתור מצדו על תהליך המיון והסינון.

נשמח שתצרו קשר עוד היום,
טל': 03-9666518
ההגנה 13 קומה 8 , ראשון לציון

contact us
Call Now!