שאלות ותשובות

יש שאלות? אנחנו כאן כדי לעזור

בדיקות רקע ומהימנות -

התהליך הינו בעת קליטת מועמד חדש. המעסיק מעוניין לערוך בדיקת רקע ומהימנות על המועמד - בדיקה הכוללת את עבר המועמד, עבר תעסוקתי, בדיקת אשראי, בדיקות מול מוסדות מדיניים וכו'. וכן ראיון פרונטלי עם המועמד, אשר מתבצע באופן אישי ע"י נציג החברה. בתום התהליך ישנה אסמכתא סופית, שהינה שקלול של ראיון פרונטלי וכן כלל הבדיקות אשר נעשו במהלך התהליך. בתום בדיקת המהימנות יהיה ניתן לקבוע אם קיים סיכוי לעבריינות תעסוקתית.

צריך להבחין בין 2 סוגי בדיקות:

 

1) בדיקת מועמדים לעבודה - לפני שמתחילים לעבוד

בסוג זה של בדיקות יש לשים יותר דגש על עברו של המועמד: התעסוקתי, האישי, הכלכלי והמשפטי.

חובת ההוכחה על עברו הנקי נמצאת אצל המועמד ולא אצל החברה שבה הוא מתמיין לעבודה.

 

2) בדיקת מהימנות לעובדים קיימים:

בסוג כזה של בדיקה יש להיזהר מאוד בבדיקת העובד בשל העובדה שיש לעובד זכויות חוקתיות וברוב המקרים גם וועד השומר עליו.

למה הכוונה?

בעת בדיקת מהימנות של עובדים קיימים, הדיסקרטיות בתהליך חשובה לאין שיעור!

במידה שיש חשד מעל לסביר או בעת מעבר תפקיד יש לבדוק את המועמד בדרך שלא תשפיע על עבודתו הרציפה בארגון.

העולם משתנה, המשרות האיכותיות בשוק העבודה מצטמצטמות מיום ליום.

מועמדים לעבודה מנסים לעשות כל דבר על מנת להגיע למשרת חלומותיהם והם יעשו הכול בשביל להגיע למטרה שאותה הציבו לעצמם.

הם ישקרו, יסלפו ויוסיפו תארים שלא עשו ומקומות עבודה שלא עבדו בהם וכל זאת על מנת להיות שונים ומיוחדים ביחס למועמדים הנוספים שמתמודדים לאותה משרה.

על מנת למנוע תופעה זו חייבים להתייעץ בחברה מנוסה כמו: BackGround

שתבדוק את עברו של המועמד ותגיע לדו''ח מסכם בנוגע לכל מרכיבי האישיות שלו שייבדק ע'יי צוות המומחים המנוסה שלנו ועל סמך זה המעסיק יוכל להחליט האם להעסיק אדם שיכול להיות מסוכן ליציבות של החברה.

תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת BackGround ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים נוספים הדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטטוס של העובד או במצבו המשפחתי, כלכלי והנפשי.

הבדיקה התקופתית היא קצרה יותר, אך לא פחות מקיפה.

כמו כן, היא כוללת בדיקות אינטרנטיות ושיחות עם מנהלים ממקום העבודה.

פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת BackGround צריכים לבצע בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך ארגוני בקבלת מועמד לעבודה.

הפוליגרף לא קביל בבית המשפט כגורם החלטה בודד והוא רק כלי שתומך בקבלת ההחלטה של השופט בישראל או, בארה''ב של חבר המושבעים.

בדיקת רקע מקיפה לפני קביעת אמינותו של אדם היא חשובה מאוד.

הבדיקה מתבצעת במספר שלבים בשיתוף פעולה מלא עם המועמד.

היקף בדיקת הרקע נקבע על בסיס אפיון הבדיקות אותו מבצעים יחד עם הלקוח. האפיון נקבע על פי אופי והיקף המשרה של המועמד לארגון או לחברה והוא מחולק לארבע רמות סיכון בסך הכל:

רמת סיכון נמוכה

רמת סיכון בינונית

רמת סיכון גבוהה

רמת סיכון גבוהה ביותר

רמת הסיכון הנמוכה כוללת בתוכה את כמות סעיפי הבדיקה הקטנה ביותר, כאשר רמת הסיכון הגבוהה ביותר כוללת את כמות סעיפי הבדיקה הגבוהה ביותר. כמובן שהאפיונים הם אינם מוחלטים וגמישים בהתאם לצורכי ורצונות הלקוח.

סוגי בדיקות הרקע מתחלקים לשניים: בדיקה דיסקרטית ובדיקה גלויה, כאשר אופי הבדיקה נקבע בהתאם לרצונות וצרכי הלקוח.

בדיקות דיסקרטיות מתבצעות ללא ידיעת המועמד עליהן, אולם תוך כדי שימוש חוקי בשלל מקורות ומאגרי מידע.

בדיקות רקע גלויות מתבצעות עם ידיעת המועמד עליהן, כאשר בחלק מן הבדיקות מתבצע גם תשאול של המועמד על ידינו.

בדיקות הרקע ב-BackGround מתבססות באופן חוקי על מאגרים משפטיים, כלכליים ופיננסיים שונים בארץ ובעולם, כמו גם שימוש במגוון מאגרים מוצפנים, רשתות חברתיות ומקורות מידע גלויים.

הבדיקות נעשות על ידי אנליסטים מיומנים שעושים שימוש מתקדם במאגרים, תוך כדי הצלבת פרטי המידע השונים שמתקבלים אודות המועמד על מנת להרכיב את התמונה המלאה אודותיו, שתאפשר ללקוח לבחון באופן מושכל יותר את קבלתו למשרה הפוטנציאלית לארגון או לחברה.

בדיקת שוכרים היא בדיקת רקע המבוצעת לשוכר/ת או לשוכרים פוטנציאליים שעתידים להיכנס תחת חוזה שכירות לנכס קיים, בין אם מדובר בדירת מגורים ובין אם מדובר במשרד עבודה או כל נכס אחר. הבדיקה מבוצעת לבקשת לקוח המעוניין לבדוק באופן מקיף את השוכרים העתידים להיכנס אליו לנכס בטרם מתן מפתח.

הבדיקה כוללת בדיקת עבר משפטי ופלילי, קשר לגורמים עברייניים וכמובן בדיקות כלכליות מקיפות על מנת לוודא כי יש ביכולתם של השוכרים הפוטנציאליים לעמוד בפירעון התשלומים ובחוזה השכירות.

בדיקת התקשרות עסקית הינה בדיקת רקע מקיפה שמתבצעת בטרם התקשרות עסקית עם אדם או חברה. באמצעות בדיקה זו ניתן להעריך את הסיכונים הכרוכים בהתקשרות מסוג זה, כאמור עם אדם או חברה בטרם חתימה על חוזה.

הבדיקה מתבצעת במישור האישי, הפיננסי והמשפטי של אדם או חברה ונעשית באופן מקיף ויסודי מתוך ההבנה כי התקשרות עסקית שמבוצעת עם גורם שטמון בו סיכון רב בחלק מהמישורים או בכולם, עלולה לגרום להפסדים רבים במובנים של זמן וכסף.

פנו אלינו!
חייג עכשיו!