תוקף הבדיקה לפני קבלה לעבודה היא לשנה מיום קבלת ההחלטה.

חברת BackGround ממליצה על מעקב תקופתי לאחר כשנה ומבחנים נוספים הדרושים על מנת לבחון האם נעשו שינויים בסטטוס של העובד או במצבו המשפחתי, כלכלי והנפשי.

הבדיקה התקופתית היא קצרה יותר, אך לא פחות מקיפה.

כמו כן, היא כוללת בדיקות אינטרנטיות ושיחות עם מנהלים ממקום העבודה.