פוליגרף הוא כלי עזר בקבלת החלטה לגבי מהימנותו של אדם כזה או אחר, אך לגישתנו בחברת BackGround צריכים לבצע בדיקות רבות לפני ששולחים לפוליגרף ואנו אף לא ממליצים על כך כחלק מהליך ארגוני בקבלת מועמד לעבודה.

הפוליגרף לא קביל בבית המשפט כגורם החלטה בודד והוא רק כלי שתומך בקבלת ההחלטה של השופט בישראל או, בארה''ב של חבר המושבעים.

בדיקת רקע מקיפה לפני קביעת אמינותו של אדם היא חשובה מאוד.

הבדיקה מתבצעת במספר שלבים בשיתוף פעולה מלא עם המועמד.