BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע ומהימנות

בבדיקה שערכנו ללקוח שלנו לצורך שותפות עסקית גילינו,

אי הלימה בין המציאות למצגים שהצגי ויל רוט שם נוסף וילהלם טל

אנו המלצנו על אי התקשרות איתו בשל חשש להתחזות על פי מספר פרמטרים שאנו בדקנו גילינו שהוא

מתחזה,ביצע הונאה 

להלן הכתבה:

 

בדיקות ביטחון חוזרות לשם מה?

מקומות עבודה רבים מבינים כעת את החשיבות שבעריכת תחקיר ביטחוני למועמד לפני העבודה.

אך מה עם אותם עובדים שכבר עובדים בחברה ובמשך הזמן עולים בסולם הניהול?

תחקיר ביטחוני הוא הליך של איסוף מידע אודות אדם, לשם קביעת מידת התאמתו לתפקיד שבו הוא עשוי להיחשף למידע מסווג.

אנו בbackground עורכים תחקירים ביטחוניים ובדיקות מהיהמנות ברמה הגבוהה ביותר ולתפקידים רגישים ובכירים.

בהתאם למידת ההתאמה למועמד נקבעת רמת הסיכון של אותו מועמד, שעל פיה נקבעים התפקידים והארגונים שבהם ניתן לשבצו.

בדיקת רקע למועמד לעבודה יכולה להתבסס גם על בדיקת עברו התעסוקתי בדגש על העברת מידע מסווג.

עולמנו כיום כולל הרבה אינפורמציה בתחום אבטחת המידע אך מה אנחנו יודעים עליו?

במתן ההחלטה וההמלצה  של background בקבלה/אי קבלה לעבודה

יש שיקולים רבים ומגוונים להלן כמה מהמרכזיים שבהם:

 

1)במידה ויש למועמד/לשוכר עבר פלילי והרשעה במהלך חייו שמהווה סיכון ביטחוני נמליץ על פסילתו.

כיצד נדע האם למועמד לעבודה אצלנו יש סיכוי להיות עבריין סדרתי.

על מנת לבצע בדיקת רקע למועמדים יש להתחיל בבדיקת רישום פלילי, אך איך עושים זאת?

מכוננו מומחה בבדיקות מהימנות לשוק האמריקאי.

 

החוק הפלילי וההיבטים המשפטיים במשפט האמריקאי הן נוקשים ומחמירים מאוד.

הדעה הרווחת בשוק העבודה : לי זה לא יקרה.....

מרבית המעסיקים בטוחים בכך שהם תמיד בשליטה על העסק שלהם דבר שהופרך מחקרית.

קצת נתונים:

 


ככל שהעסק הולך וגדל כך יש צורך ביותר עובדים שימלאו משימות שונות בעבודה.

אחד מהדברים המורכבים ביותר שאיתם צריך להתמודד כל בעל עסק וכל מעסיק, זו השאלה איך לבחור את העובדים שלו.