BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע ומהימנות

כולנו מכירים את סיפור אתי אלון....

אך מה אנחנו לא יודעים?

 

האם ידעתם למשל שהיא לא עברה בדיקות בקבלה לעבודה?

לפחות 30 גברים ונשים נרצחו בנשק של מאבטחים בין 2002 ל-2013, 16 נשים ו-14 גברים. בנוסף, שבעה גברים ואשה אחת התאבדו בנשק האבטחה שהיה ברשותם. כל הגברים עשו זאת לאחר שרצחו באמצעותו. מתחילת השנה נרצחו כבר שני בני אדם בנשק של מאבטחים,

התחיל לעבוד בחברת האבטחה לאחר קורס קצר וקבלת האישורים המתאימים. התחיל לעבוד בחברת האבטחה רק ביום חמישי האחרון, אז הייתה המשמרת הראשונה שלו בתפקיד. הוא עבר ראיון בחברת "שחף", שם התרשמו שהוא מתאים לתפקיד.