BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

מקרה לדוגמא של החברה שלנו- BackGround, מנעה ממועמדת לא אמינה להיכנס לחברה לתפקיד בכיר מאוד: קיבלנו קורות חיים של מועמדת שהיו נראים על פניו מקצועיים מאוד ואמינים מאוד. בעזרת חקירת רקע מקיפה וירידה לפרטים הקטנים ביותר בעברה התעסוקתי גילינו ש...

לפחות 30 גברים ונשים נרצחו בנשק של מאבטחים בין 2002 ל-2013, 16 נשים ו-14 גברים. בנוסף, שבעה גברים ואשה אחת התאבדו בנשק האבטחה שהיה ברשותם. כל הגברים עשו זאת לאחר שרצחו באמצעותו. מתחילת השנה נרצחו כבר שני בני אדם בנשק של מאבטחים,

התחיל לעבוד בחברת האבטחה לאחר קורס קצר וקבלת האישורים המתאימים. התחיל לעבוד בחברת האבטחה רק ביום חמישי האחרון, אז הייתה המשמרת הראשונה שלו בתפקיד. הוא עבר ראיון בחברת "שחף", שם התרשמו שהוא מתאים לתפקיד.