מכוננו מומחה בבדיקות מהימנות לשוק האמריקאי.

 

החוק הפלילי וההיבטים המשפטיים במשפט האמריקאי הם נוקשים ומחמירים מאוד.

 

ההסתכלות על עבריינות תעסוקתית ועל הפרת חוקים בעבודה היא חמורה מאוד.

 

ישנם מקומות עבודה בארה''ב שמשקיעים מאמצים, זמן וכסף רבים בבדיקת אמינותו של העובד

 

 

1.global sanctions

 

criminal public .2

 

education report .3.

 

employers check .4

 

civil litigation .5

 

inforcement check .6.