אמינות
רישום פלילי
תחקיר ביטחוני
מבחני אמינות
מהימנות

שלבים בבדיקות רקע – מיצוי מיטבי ויעיל של הבדיקה

בדיקות הרקע ואימות נתונים כלכליים, פליליים ואישיים הינם השלבים הראשונים בלבד בבחינת מהימנותו של אדם. השלב הבא בתהליך הוא אינטגרצייה בין כלל המידע שהתקבל וגיבוש תמונה ראשונית.
עם זאת, תהליך אישור המהימנות אינו יכול להתבסס אך ורק על מאגרי מידע ברשת ומידע פומבי ככלל, שכן אופיו של מידע פומבי הוא כזה שלעתים ניתן לשלוט עליו (בחירה לפרסם אותו או לא לפרסם). לפיכך, בכדי להגיע למידע נוסף אודות מהימנות האדם יש צורך לערוך בדיקות נוספות אודותיו.
במסגרת השירות המעמיק והמקיף שמספקת חברת Background מבוצעים גם מבחני אמינות לנבדק המספקים אינדיקצייה באשר לאמיתות המידע האישי עליו מעיד הנבדק.
זאת ועוד,

שלב נוסף בעל ערך מוסף בקביעת מהימנות אדם הינו שיחה פרונטלית, ראיון אישי עם האדם הנבדק. במהלך שיחה זו, שמבוצעת ע'י חוקר מקצועי בתחום זה ובעל ניסיון רב שנים, ניתן לוודא את אמיתות דבריו של הנבדק ולאמת מולו מידע פומבי שעלה אודותיו. חשוב לציין כי אין מדובר במאפיינים של חקירה משטרתית, כי אם ראיון במאפיינים ביטחוניים עם הנבדק.
לאחר ביצוע כלל שלבי הבדיקה שפורטו לעיל ניתן להסיק בסבירות גבוהה מאד על מידת מהימנותו של האדם ועל מידת מחוייבותו כלפי מקום התעסוקה או כלפי העומד בצידה השני של ההתקשרות עמו.

פנו אלינו!
חייג עכשיו!