BackGround - המרכז הישראלי לבדיקות רקע, מבחני אמינות ומהימנות בקבלה לעבודה

 

אנחנו מחויבים לשמור על דיסקרטיות ולהיות שקופים בתהליך אותו אנו עושים בתהליך בדיקת הרקע  גם אל מול המועמד לעבודה וגם אל מול החברה שמבקשת לבדוק את העובד

בשל השוק  הרבוי בעבודות ישנה תחרות סמויה וגלויה בחברות הגדולות על המשרות הנחשבות ולכן החשיבות לבדוק את העבר התעסוקתי של המועמד, את האמינות שלו, את הרקע המשפטי והפלילי שלו וכמו כן את מצבו הכספי.

5 דברים שכדאי לזכור בעת שבודקים רקע של עובד פוטנציאלי

לפי מחקר פנימי שערכנו בBackground זיהינו כי:

 

1)אתם אף פעם לא יודעים מול מי אתם עומדים באמת! רוב המועמדים לעבודה ינסו לעוות את המציאות על מנת להתקבל לעבודה.


2)5 אחוז מקורות החיים שתקבלו הם מפוברקים לגמרי.